Звіримо час

План роботи атестаційної комісії

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова атестаційної комісії

М.І.Яцечко

План роботи атестаційної комісії Риботинського навчально-виховного комплексу у 2023-2024 навчальному році

 

Зміст роботи

Термін Відповідальний

Відмітка про виконання

Підготовка до видання наказу «Про створення атестаційної комісії» До 20 вересня Директор
Створення атестаційної комісії До 20 вересня Директор
Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

·        розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії;

·        планування роботи атестаційної комісії

18.09.23р. Директор
Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників Вересень Члени

атестаційної комісії

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників Вересень Голова, члени атестаційної комісії
Подання списків педпрацівників, які підлягають черговій атестації, прийом заяв від педагогічних працівників про присвоєння більш високої кваліфікаційної категорії та позачергову атестацію 21.09-10.10

До 20.12

Директор
Підготовка наказу «Про атестацію педагогічних працівників» До 10.10 Голова атестаційної комісії
Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

·        Про розгляд списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації;

·        Затвердження графіка проведення атестації та плану проведення заходів;

·        Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці та здійсненні

атестації

До10.10.23р. Голова атестаційної комісії
Складання планів індивідуальної підготовки і здійснення атестації педагогів, які атестуються До 30.10 Члени атестаційної комісії,

голови МО

Відвідування навчально-виховних заходів під час вивчення системи і досвіду роботи педагогів, які атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації)

Листопад-березень

Члени атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань:

·        Про досвід та результати вивчення роботи працівників, які атестуються;

·        Розгляд і оцінювання атестаційних матеріалів

Лютий 2024р. Голова атестаційної комісії
Засідання педагогічних рад з розгляду атестаційних матеріалів Грудень-березень Директор
Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками Лютий Члени атестаційної комісії,

голови МО

Засідання методичних об’єднань з розгляду питань оцінювання діяльності педагогів, які атестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їхньої роботи Березень Члени атестаційної комісії,

голови МО

Розгляд характеристик діяльності педагогічних працівників у між- атестаційний період До 1 березня Члени атестаційної комісії

Оформлення атестаційних листів

До 15.03

Секретар атестаційної комісії

Засідання атестаційної комісії з розгляду питань про атестацію на відповідність або невідповідність займаній посаді та присвоєння (не присвоєння) кваліфікаційної категорії або підтвердження (не підтвердження) раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 27.03.24р. Голова та члени атестаційної комісії
Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів квітень Голова атестаційної комісії