Звіримо час

План атестації педагогічних працівників

План атестації педагогічних працівників на 2023-2024 навчальний рік

Заходи

Термін Відповідаль-

ний

Відмітка про виконання

Переглянути перспективний план атестації вчителів, внести необхідні зміни Серпень Директор
Ознайомити колектив з нормативними та директивними документами щодо атестації Вересень Директор
Підготувати й видати наказ «Про здійснення атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році» До 20 жовтня Директор
Внести питання атестації вчителів у план методичної роботи Жовтень Заступник директора
Розглянути подані документи, затвердити графік атестації, довести його під розпис до осіб, які атестуються До 10.10 Атестаційна комісія
Оформити куточок «Атестація в школі» Жовтень Заступник директора
Ознайомити колектив з творчими лабораторіями педагогів, які атестуються, заслухати звіти кожного Березень Учителі, що атестуються
Провести відкриті уроки та позакласні заходи Згідно з індивідуальним планом Учителі, що атестуються
Провести співбесіди з педагогами, відвідати уроки, виконати контрольні зрізи знань з метою об’єктивного оцінювання роботи вчителя Жовтень-березень Атестаційна комісія
Перевірити ведення шкільної документації: календарні плани, журнали, учнівські зошити та щоденники Протягом атестаційного періоду Заступники директора
Оформити атестаційні листи встановленого зразка До 15.03 Атестаційна комісія
Провести засідання атестаційної комісії, розглянути атестаційні матеріали, заслухати педагогів, які атестуються За графіком Голова атестаційної комісії
Видати наказ за результатами атестації У тижневий термін Директор