Звіримо час

Для 8 класу

Опрацювання величин логічного типу

Алгоритми з повтореннями для опрацювання величин

Практична робота №13 «Складання та виконання алгоритмів з повтореннями та розгалуженнями для опрацювання величин»

Практична робота 13

Графічне відображення даних засобами мови програмування